5 utmaningar

LUP-Ide-tanke

Här har vi listat några av de vanligaste utmaningarna i samband med landsbygdsprojekt. Bästa sättet att hantera dem är att vara medveten om att de kan dyka upp och planera för åtgärder.

Tid

Att skapa samverkan med första nivån innebär att man initialt behöver lägga ner mer tid och resurser än vad man annars gör. Det innebär att man behöver förlägga möten på tider och platser som är anpassade efter första nivåns villkor, exempelvis på kvällar och helger. Att hitta en form som fungerar för både tjänstepersoner, politiker, företagare och ideella krafter kan upplevas som ett pussel. Det kan kräva fler möten, men kommer att ge goda resultat när man tagit sig genom processen. Det kommer också ta mindre tid nästa gång när man har bättre erfarenhet och en rutin för hur man ska arbeta i samverkan med första nivån.

Nytt arbetssätt

Att börja arbeta på ett nytt sätt, om man inte arbetat medskapande tidigare, innebär en större utmaning än att göra som man alltid brukar göra. Det kräver mer förberedelser och en förståelse för att nya arbetssätt behöver förankras på både lokal och kommunal nivå. Det krävs en god planering och ett gott omdöme, så att man lägger formerna på en nivå som kan vara hållbar på längre sikt.

Resurser

Landsbygdsfrågans placering på agendan är inte given jämfört med näringsliv och annan lagstadgad verksamhet. Hur och på vilket sätt kommunerna arbetar med landsbygdsutveckling och lokala utvecklingsgrupper varierar därför mycket, något som i sin tur i hög grad påverkar samverkansarbetet. Om resurserna är små? Hur hittar man trots detta nya arbetssätt där man får resultat? Finns det ett kommunbygderåd eller liknande forum i kommunerna som man kan använda för dessa dialoger? Att hitta kreativa vägar där resurserna är små kan vara en av de största utmaningarna.

Finansiering

Precis som att de personella resurserna kan variera, så kan också finansieringsmöjligheterna för nya servicelösningar/servicepunkter skilja sig åt. Var beredd på att söka flera finansieringsmöjligheter, via EU-fonder, mikrofonder, sparbanker, crowdfunding, besparingsskogar, regionen osv. Vad har ni i ert område? Tänk igenom det. Långsiktig förvaltning av en servicelösning/servicepunkt kan utgöra en större kostnad än själva installationen/uppbyggnaden.

Bygga upp tillit/förtroende

Om man inte har arbetat aktivt med medborgardialog, eller om samtalen med första nivån präglats av krismöten, så kan det ta tid att bygga upp tilliten mellan första nivån och kommunen. Låt det ta den tid som krävs. Var noga med att tydliggöra formerna för samtalen, se tips i våra verktyg för hur man skapar en god dialog. Upprörda känslor kan förekomma, ta det inte personligt, skapa de mötesramar som möjliggör en konstruktiv dialog.

Rulla till toppen