Världens bästa vardag

Bild som levererats av Norsjö kommun, ska vara okej för delning

Norsjö

Norsjö kommun har de senaste åren, som så många orter i glesbygd, sett en utveckling som kantats av utmaningar. Antalet invånare har minskat, företagen har blivit färre, möjlighet till sysselsättning minskar, befolkningen åldras och ungdomar som lämnar bygden för att studera bosätter sig på annan ort efter studierna. Denna utveckling ville Norsjö vända och startade därför under 2018 en omfattande dialog med deltagande från kommun, invånare, företag och föreningsliv. Engagemanget från invånarna var mycket stort, 20 % av medborgarna involverades. Samverkansarbetets skörd sammanställdes till fem förslag för en ny framtidsvision. Genom omröstning valdes visionen Världens bästa vardag med en majoritet av rösterna (över 40%). I början av februari 2019 antogs visionen av kommunfullmäktige.

Världens bästa vardag – fokusområden

Visionen Världens bästa vardag delades in i sex fokusområden. Varje fokusområde innehåller i sin tur delmål, där varje målsättande aktör tar ansvar för sina mål. Fokusområdena överlappar varandra och inkluderar tydliga mål inom arbete, utbildning, boende, kultur, service, omsorg, fritid och miljö. I planen ingår även en satsning för att stärka Norsjös varumärke. Målsättningen är att förbättra den lokala servicen i kommunen, att få fler att vilja bosätta sig i bygden och att öka antalet företag i kommunen.

Arbetet med visionen sker genom samverkansplattformar där medborgare, näringsliv, föreningsliv, offentlig sektor och övriga aktörer kan träffas, kraftsamla och samverka. Visionen bygger på bred samverkan över alla samhällsnivåer. För att nå målet engageras hela bygden till att delta, såväl genom praktiskt arbete som genom att vara stolta ambassadörer för bygden.

Kommunens arbete uppmärksammas

Den framgångsrika dialogmodellen har uppmärksammats och kommer även att testas i sex andra kommuner. Samverkansplattformen har spridits ända till Finland, där samverkan med Österbotten just nu är i full gång.

Norsjö kommun ska framöver även driva ett projekt kring medborgardialog för personer med funktionsnedsättningar, i syfte att undersöka vilka servicebehov de har. Kommunen har också startat en samverkansplattform för utlandsfödda, med förhoppningen att bättre inkludera dessa grupper i demokratiska dialogprocesser.

Tack vare sitt framgångsrika arbete, där hela bygden har varit engagerad i arbetet med kommunens framtidsvision, så nominerades Norsjö till Årets Kvalitetskommun år 2019.

Läs mer

Tips

  • Omvärldsbevaka, kanske gör någon kommun i din närhet ett arbete som skulle passa er.
  • Det är stora skillnader i kommunernas demografi. Ett arbetssätt eller en metod som kan ha utmaningar att fästa i en kommun kan fungera bra i en annan. Se din egen kommun/bygds förutsättningar och utgå från dessa.

Detta har vi gjort

VAR? Hela kommunen Norsjö.

NÄR? 2018 – pågående.

VEM? Lokala grupper i kommunen och Norsjö kommun.

VAD? Aktivt arbete för att stärka Norsjös attraktionskraft, främja företagandet, stärka kompetensförsörjningen, utveckla digitalisering och e-tjänster samt lyfta den lokala kulturella verksamheten.

HUR? Norsjö har skapat engagemang genom dialog. Samverkan sker genom en strukturerad och tydlig plattform, där alla intressenter är representerade och träffas kontinuerligt.

VARFÖR? Syftet har varit att genom medborgardialog och demokratiska processer stärka Norsjöbygdens utveckling.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Västerbotten.

Fakta

Spridningen till Norsjö

Efter att ha uppmärksammat Skellefteås arbete med medborgardialoger och strategier för samverkan så bestämde sig Norsjö kommun för att inkludera metoderna även i sitt lokala utvecklingsarbete. Medborgardialogen i Norsjö blev starten för Världens bästa vardag – Norsjöbygdens vision för en ny framtidsbild.

 

Bild som levererats av Norsjö kommun, ska vara okej för delning
Rulla till toppen