Välkommen att kontakta oss

Hela Sverige ska leva

Stortorget 7, 111 29 Stockholm
Telefon: 010-489 13 50
E-post: info@helasverige.se

Hela Sverige ska leva – länsavdelningar

Hela Sverige ska leva har 24 länsavdelningar som arbetar med landsbygdsfrågor och lokal utveckling på länsnivå. De har kontakt med de lokala grupperna i länet, ger råd, och stöttar där det behövs. Länsavdelningarna har även kontakt och samarbetar med myndigheter, föreningslivet och övriga aktörer på länsnivå.

Rulla till toppen