Nya sätt för lanthandlaren och kunderna att mötas

Pär Sellin, Ica Nära Tjällmo

Motala

Runt om på Sveriges gles- och landsbygder växer det fram nya sätt för återförsäljare av livsmedel och konsumenter att mötas. Ett exempel på detta är de obemannade livsmedelsbutikerna. Ett annat sätt är leveranser av matkassar till en specifik plats för avhämtning. En grundläggande anledning till dessa nya sätt att handla med livsmedel, kommer ur att många lanthandlar har dålig lönsamhet och kan tvingas lägga ner. Istället för nedläggning så kan en obemannad lanthandel, eller en plats för avhämtning av matkassar etableras i lokalerna. Genom att inte ha fast personal i butiken, kan omkostnaderna minska och verksamheten kan åter bli lönsam.

Ett nygammalt sätt att handla på

En obemannad livsmedelsbutik är oftast en filial till en annan befintlig livsmedelsbutik, som förser den obemannade butiken med varor. Butiken är kameraövervakad, tillträde ges genom identifiering med Bank-ID, varorna skannas av kunden själv och betalning sker digitalt. Att försäljaren inte är på plats där varuväxling och betalning sker är inte ett nytt fenomen. I mindre lokalsamhällen var det förr vanligt att kunder betalade för sin mjölk och sina ägg genom att stoppa en slant i en burk, eller att handla på kredit där bonden eller handlaren förde bok och begärde in betalning i efterskott. Det var ett effektivt sätt för bonden eller handlaren att inte behöva vara platsbunden och istället frigöra tid till arbete med annat.

Relationen mellan producent/återförsäljare och kund grundades på ett uppbyggt socialt kapital av tillit och samarbete i lokalsamhället. Dagens obemannade butiker kan inte bygga på denna mänskliga tillitsrelation, eftersom livsmedelsåterförsäljare och kund inte möts på samma sätt. Därför kan butikernas etablerande endast möjliggöras genom teknikutvecklingen och automatiseringen, som erbjuder sådant som säkra betalningslösningar, personidentifiering, självskanning och kameraövervakning.

Service i samverkan stöttar obemannade butiker och leveranser av matkassar.
Service i samverkan stöttar obemannade butiker och leveranser av matkassar.

Matkasse på beställning

Leveranser av matkassar är ett annat sätt för livsmedelsåterförsäljare att nå ut till sina kunder. Här handlar det om att en befintlig livsmedelsbutik på beställning levererar matkassen till en fysisk plats, ofta där det tidigare fanns en livsmedelsbutik som behövt lägga ner. Kunden beställer sina varor på webben eller över telefon. Varorna levereras sedan till utlämningsstället där kunden hämtar sina varor. Lokalen har ett kodlås och betalning sker digitalt.

Kommun och handlare i samverkan

I Godegård i Motala kommun skedde just detta, där den lokala ICA-handlaren i Tjällmo började leverera matkassar till den plats där den tidigare livsmedelsbutiken i Godegård fanns. Denna servicelösning kunde ske genom samverkan mellan Motala kommun, bostadsstiftelsen Platen, Godegårds byaråd och ICA i Tjällmo, där kommunens utvecklingsstrateg varit samordnande i arbetet och där ICA-handlaren i Tjällmo hyr lokaler för utlämningsplats av bostadsstiftelsen. Lokalborna i Godegård har visat ett stort stöd för projektet och gläds över att de återigen kan erhålla livsmedel lokalt.

Hela Sverige ska leva vill att hela Sverige ska leva och skulle helst se att Sveriges lanthandlar hade god lönsamhet, kunde erbjuda meningsfulla arbetstillfällen, tog in lokalproducerad mat, var platser för mänskliga möten och kunde bidra till den lokala ekonomins utveckling. Men hellre obemannade butiker och leveranser av matkassar än inget alls, så därför har vi genom projektet Service i samverkan stöttat förverkligandet av denna servicelösning. Hur ser försörjningen av livsmedel ut i er bygd? Hur kommer framtidens handel med livsmedel se ut?

Läs mer

Tips

  • Lanthandeln är på många sätt bygdens nav och den är strategiskt viktig för bygdens långsiktiga överlevnad. Arbeta därför proaktivt med utvecklingen av lanthandeln, för att motverka att vi hamnar i ett läge där den behöver läggas ner.
  • I arbetet med utvecklingen av lanthandlar är det centralt att samverka med kommunen, regionen och lokala grupper för att kunna växla upp initiativ och ge kraft till nya utvecklingsidéer.
  • Har lanthandeln redan lagt ner? Undersök om det finns en lokal vilja och förmåga att starta upp en självständig, kooperativ lanthandel som även kan ta in lokalt producerade varor. Detta stärker den lokala produktionen, skapar arbetstillfällen, bygger socialt kapital i bygden och ökar livskraften i lokalsamhället.

Detta har vi gjort

VAR? I Godegård och Tjällmo.

NÄR? Under tiden för projektet.

VEM? Motala kommun, bostadsstiftelsen Platen, Godegårds byaråd och ICA-handlaren i Tjällmo. Projektet Service i samverkan har kunnat bistå med stöd och råd.

VAD? Leverans av matkassar från ICA-handlaren i Tjällmo till den plats där den tidigare livsmedelsbutiken i Godegård fanns.

HUR? Genom samverkan mellan ovan nämnda parter under samordning av Motala kommuns utvecklingsstrateg.

VARFÖR? För att möta det lokala servicebehovet av tillgänglighet till livsmedel samt testa nya sätt för livsmedelsåterförsäljare och kunder att mötas.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Östergötland.

Fakta

Motala

Folkmängd (2019, SCB): 43 673.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): + 1 492.

Landareal (2019, SCB): 983,01 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 5,3 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 44,4.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 15,8 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 43,3 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 280.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 29,7 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 286 136 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 4 028.

Antal företag (SCB, 2018): 2 036.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 77,9 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 2 331 tkr.

Pär Sellin, Ica Nära Tjällmo
Rulla till toppen