Teknik som utmanar avstånden

Peggy Kohnert höger
Nina Lirell vänster
Nina och Peggy på Slussforsboa.

Storuman

I norra Norrlands inland finns Storuman. Kommunen är vidsträckt, till ytan en av Sveriges största, och glest befolkad. I Storuman är avstånden till service en utmaning som har sporrat nya sätt att tänka. Här finns till exempel Glesbygdsmedicinskt center, som är världsbäst på logistiska lösningar för distribution av medicin i glesbygd. Företaget har utvecklat ett världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre.

Bland annat så har man utvecklat drönare som kan frakta medicin mellan vårdcentraler och utlokaliserade samhällsrum. Runt om i världen finns enorma områden med glesbygd som kan dra nytta av de modeller som utvecklas i Storuman. Inom ramen för projektet Service i samverkan har processledaren arbetat ivrigt med att lyfta perspektivet att samhällsrummen skulle kunna erbjuda så mycket mer än enbart leverans av medicin. Tack vare utökad digital infrastruktur och progressiv teknik så har dörrar öppnats för nya och innovativa sätt där olika aktörer kan erbjuda service till kommunens invånare.

Varuboxar för flexibel handel

I Storuman har projektet  resulterat i inrättandet av så kallade landsbygdsvaruboxar hos lanthandeln i Slussfors, genom samverkan mellan processledaren och lanthandlaren. Varuboxarna riktar sig främst mot det stora antal fritidshusägare som passerar Slussfors på väg till sina stugor. Varorna kan beställas och betalas på nätet. Köparen får en kod och kan hämta varorna i varuboxarna utanför butiken om den är stängd. När stadsborna i Umeå sätter sig i bilen fredag kväll, stressade att komma iväg till sina stugor i Tärnaby och Hemavan, kan de lugnt ta fram sin mobil och lägga beställningen, hämta ut i Slussfors och andas ut!

Startbilden: Erik, Örn Bygg & anläggning, och Peggy, Slussforsboa, visar en av de två landsbygdsvaruboxarna.
Erik, Örn Bygg & anläggning, och Peggy, Slussforsboa, visar en av de två landsbygdsvaruboxarna.

I Storumans kommun finns två servicenoder, varav Slussfors utgör den ena. En servicenod ska kunna erbjuda service i form av exempelvis dagligvaruhandel, drivmedel, förskola, skola och hemtjänstpatrull samt vara ombud för post, apotek och systembolag. Syftet med landsbygdsvaruboxarna är att öka butikens kundunderlag, vilket i sin tur stöttar butikens fortlevnad och den kringservice som den genererar. Lanthandeln i Slussfors utgör ett pilotprojekt och kommer att ge ett bra analysunderlag som visar om varuboxar kopplade till en digital tjänst är ett framgångsrikt koncept till förbättrad kundservice och ökat kundunderlag.

Läs mer

Tips

  • Ta fram ett analysunderlag över vilka resultat som inrättandet av landsbygdsvaruboxar skulle kunna generera. Hur ser lanthandelns strategiska läge ut? Hur stor andel av kunderna kommer utifrån? Vilka dagar och tider är försäljningen som störst? Hur mycket skulle försäljningen kunna öka genom varuboxarna? Vad innebär det planerings- och personalmässigt för lanthandlaren? Hur ska boxarna underhållas? Vem kommer att anlitas för att bygga varuboxarna?
  • Bjud in kommunen och regionen i arbetet, som har ett intresse för servicefrågor och utvecklingen av lanthandlar samt kunskap om vilka olika ekonomiska stöd som finns för lanthandlar att söka.

Detta har vi gjort

VAR? I Slussfors i Storumans kommun.

NÄR? Servicelösningen inrättas efter projektets formella avslut.

VEM? Lanthandlaren i Slussfors samt processledare från Hela Sverige ska leva.

VAD? En servicelösning i form av varuboxar hos lanthandeln i Slussfors.

HUR? Servicelösningen har kunnat realiseras genom innovativa idéer, smarta lösningar och digital teknik.

VARFÖR? Genom att erbjuda breddad kundservice kan lanthandelns omsättning öka, vilket förbättrar möjligheterna för dess långsiktiga kvarblivande.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Västerbotten.

Fakta

Storuman

Folkmängd (2019, SCB): 5 852.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): − 1 219.

Landareal (2019, SCB): 7 298,88 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 0,8 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 0,8.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 41,6 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 46,9 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 130.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 41,8 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 268 933 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 1 527.

Antal företag (SCB, 2018): 517.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 81,1 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 706 tkr.

Peggy Kohnert höger
Nina Lirell vänster
Rulla till toppen