Ett digitalt kliv för lokal service

Lokal service i Ljungby

Ljungby

Vad kan digitaliseringens möjligheter innebära för serviceutvecklingen i Sveriges gles- och landsbygder? Inom ramen för projektet Service i samverkan har vi utforskat möjligheterna att utveckla digitala servicepunkter, som ett sätt att ta tillvara teknikutvecklingens potential.

Vad är skillnaden mellan en fysisk och en digital servicepunkt? De fysiska servicepunkterna utvecklas ofta som en naturlig del av en befintlig lanthandel och erbjuder exempelvis möjligheten att återvinna avfall, hämta kommunblanketter, få turistinformation och ta en fika. En digital servicepunkt erbjuder tjänster och lösningar för digital koordinering och kommunikation. Det är en plats där man kan uträtta sina digitala ärenden via stabil uppkoppling i kombination med höghastighets-wifi. Många gånger inrättas digitala servicepunkter hos befintliga fysiska servicepunkter, eftersom den tekniska utrustningen behöver ses över och förvaltas. Likväl kan en digital servicepunkt i teorin etableras på många olika platser och se ut på olika sätt, där bara vår fantasi sätter stopp för vad som är möjligt.

I förlängningen kan skapandet av flera digitala servicepunkter i ett visst område generera förutsättningarna för att ge liv åt framtidens ”smarta by”, där du ska kunna koppla upp dig nästan överallt och där sensorer och data erbjuder nya, oanade möjligheter för utveckling av service och tjänster. Utsikterna med dessa digitala servicepunkter utvecklas även ständigt i takt med att mer och mer av vår kommunikation och vårt arbete sker i digitala rum. Hur dessa servicepunkter kommer utvecklas i framtiden kan vi idag bara spekulera kring!

Digital service på naturliga mötesplatser

I Ljungby såg man möjligheten att genom projektet ta klivet in i den digitala framtiden. Här är man i full färd med att skapa digitala servicepunkter på sju platser i kommunen – sex stycken hos lokala lanthandlar och en hos den lokala pizzerian. När allt arbete är färdigt, kommer de digitala servicepunkterna att erbjuda fri höghastighets-wifi. Därtill, kommer det att inrättas informationstavlor med QR-koder, där man kommer att kunna få information av många olika slag. Exempelvis kommer servicepunkterna att utgöra så kallade ”info points” för destination Ljungby, där besökare kommer att kunna få turistinformation, ladda ner gratis kartor, köpa biljetter och få sagor skrivna av lokala författare upplästa på olika språk. Servicepunkterna kommer även att tillhandahålla information från kommunen och regionen, bland annat om den offentliga service som finns, men även annan typ av information som kan behöva kommuniceras snabbt och smidigt. Lokala företagare kommer att kunna marknadsföra sina tjänster och produkter vid servicepunkterna och det lokala föreningslivet kan annonsera kommande aktiviteter och vad som händer i bygden. Utöver detta byggs även nya hemsidor som marknadsför träffpunkter, föreningar, lokala producenter och bygderna. Kort och gott, de digitala servicepunkterna öppnar upp för en annan värld, där nya möjligheter ständigt föds!

Läs mer

Tips

  • Den tekniska utrustningen måste ägas och ses över av en specifik aktör, så att den digitala servicepunkten förvaltas långsiktigt.
  • Kommunicera med bygden kring alla de möjligheter för förbättrad service och ökad tillväxt som kan skapas med digitala servicepunkter.
  • Många aktörer har nytta av de digitala servicepunkterna: lokalbor, kommunen, regionen, företagare, föreningar och besökare. Involvera många personer i arbetet med att sprida kännedom om de digitala servicepunkterna.
  • Det behöver skapas en organisation för hur information tillgängliggöras via digitala skyltar, om sådana inrättas vid en servicepunkt. Många gånger är det bra om någon aktör tar huvudansvaret för detta, exempelvis den som förvaltar över den tekniska utrustningen eller kanske det lokala byalaget. Det är viktigt att det är tydligt vem som ansvarar för informationen på de digitala skyltarna och hur man går tillväga för att annonsera där.

Detta har vi gjort

VAR? Hos sex stycken lanthandlar och en pizzeria i Ljungby kommun.

NÄR? Digitala servicepunkter har initierats under projektet och inrättas efter projektets formella avslut.

VEM? De som driver lanthandlarna och pizzerian samt processledare från Hela Sverige ska leva.

VAD? Sju stycken digitala servicepunkter som tillhandahåller höghastighets-wifi och informationstavlor.

HUR? Genom samverkan med de som driver lanthandlarna och pizzerian samt via investeringar i teknisk utrustning, som exempelvis routrar och digitala skyltar.

VARFÖR? För att enkel, digital samordning av information och kommunikation, kommer att lyfta Ljungby in i framtiden och skapa ökade möjligheter för utvecklingen av service och tillväxt på lång sikt framöver.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Kronoberg.

Fakta

Ljungby:

Folkmängd (2019, SCB): 28 521.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): +1 381.

Landareal (2019, SCB): 1747,87 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 4,2 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 16,3.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 28,4 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 43,7 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 200.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 41,5 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 289 185 kr.

Antal arbetsställen (SCB, 2019): 4 501.
(Platser där företag bedriver verksamhet.)

Antal företag (SCB, 2018): 1 813.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 82,3 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 1 651 tkr.

Lokal service i Ljungby
Rulla till toppen