Kraftfulla frågor

Kraftfulla frågor

Givna svar och påståenden leder till snabba avslut av samtalet, utan att någon ny insikt lagts till. Kraftfulla frågor, som fokuserar på vad som är meningsfullt för deltagarna, är effektiva redskap för att skapa en engagerande dialog. En bra fråga väcker nyfikenhet och lockar till nya tankespår.

Förbered frågor genom att ta hjälp av nyckelintressenter inför mötet. Den viktigaste och mest övergripande frågan skickas med i inbjudan till mötet. Denna fråga ramar in mötet och kan med fördel inleda samtalet. Mötets övriga frågor och de som upptäcks under samtalets gång har stor betydelse för samtalets resultat.

Tre tips för en bra fråga

1.

Fokusera på öppna frågor, undvik enkla frågor av ja/nej-karaktär.

2.

Skapa nyfikenhet. Frågan behöver inte direkt leda i en given riktning utan kan vara mer av utforskande karaktär.

3.

Testa frågor med nyckelpersoner och intressenter som kommer att delta. Justera frågan om så behövs.

Exempel på kraftfulla frågor

Vid inbjudan

Behöver vi service i Bergabygden?
Du kan påverka, ta chansen nu!
Behöver vi affär i vår by?

Om service

Vad ÄR service?
Vad betyder service för dig?
Vilka behov har vi av service?

Om samverkan

Hur vill vi bli delaktiga och vara med att påverka serviceplaneringen i kommunen?
Vilka steg kan vi ta tillsammans för mer service?
Hur ska samverkan med tjänstemän och politiker se ut?
Hur kan samverkan förbättras mellan bygd & offentliga aktörer?
Hur kan vi själva bidra?

Om perspektiv

Vad behöver just du för att leva och bo här?
Vad behövs för att driva företag här idag?
Vad behöver besökare?

Rulla till toppen