World Café

World Café

World Café är en metod för samverkande dialog i små och stora grupper. Det är ett flexibelt format som kan användas bland annat vid kunskapsdelning, relationsbyggande, utforskande av frågeställningar och för att hitta nya lösningar. Metoden utgår från gruppens kollektiva kunskaper och erfarenheter. Att korskoppla deltagarnas perspektiv och kreativitet för att utforska en frågeställning ger goda resultat i form av nya insikter och lösningar.

Att arrangera ett World Café

Förbered samtalsfrågor. Välj en avslappnad och bekväm inramning. Ställ i ordning ett antal små mötesplatser med papper att anteckna på. Förklara mötesmetoden och hur det kommer att gå till. Ordna en startkonstellation där deltagarna sprids ut på de olika mötesplatserna. Det spelar mindre roll vilka som börjar samtala tillsammans då alla deltagarna kommer växla mellan olika samtalspartners under mötet. Introducera sedan första samtalsfrågan och starta första omgången. Planera för tre omgångar på vardera 20 – 30 minuter. Tänk på att det tar en stund för deltagarna att förflytta sig mellan omgångarna.

Praktiskt genomförande:

 • Deltagarna delas upp i mindre grupper fördelat på olika stationer.
 • Grupperna samtalar om en förutbestämd fråga.
 • Tankar och idéer samlas på ett gemensamt papper.
 • Vid ett antal tillfällen får deltagarna instruktioner om att lämna gruppen och gå in i en ny grupp.
 • En person stannar kvar som värd för stationen. Värden summerar det föregående samtalets viktigaste insikter för att sedan låta samtalet med den nya frågan ta vid.
 • Deltagarna som går till de nya stationerna är ambassadörer för det föregående samtalets tankar och idéer.
 • När alla omgångar är klara stannar deltagarna vid sin station för att gemensamt ”skörda” från samtalet. Om så önskas kan delskördar göras mellan varje omgång. Att skörda innebär att gruppen berättar eller skriver ner vad de gemensamt kommit fram till.

Principer för World Café:

 • Lyssna för att förstå.
 • Bidra med reflektioner från din erfarenhet.
 • Var nyfiken och uppmuntra andra att bidra.
 • Fokusera på det som är av vikt.
 • Sakta ner samtalet så det finns tid för tanke och reflektion.
 • Koppla samman idéer och perspektiv.
 • Sök tillsammans efter mönster och insikter.
 • Dokumentera – teckna, klottra och skriv på det gemensamma pappret.

Lokal och material

 • Ett rum som rymmer ett antal stationer med små bord, gärna runda, och stolar.
 • Stora papper som dokumentation kan ske på.
 • Pennor i olika tjocklekar och färger samt post-it-block
 • Blädderblock eller liknande för insamling av kollektiv skörd av kunskap och insikter.
 • Anslag med principerna för World Café och frågor till samtalsomgångarna.
 • Servera kaffe, te och vatten samt valfritt tilltugg.

Bakgrund World Café

Metoden uppstod spontant under ett internationellt möte i Kalifornien 1995. Företagsledare och akademiker hade samlats till ett stort möte som skulle ske utomhus. Ett oväntat regnoväder gjorde den tänkta mötesplatsen omöjlig att använda. Deltagarna sökte skydd undan regnet och samlades spontant i små grupper. Samtalen fortsatte och deltagarna förde anteckningar. För att få större interaktion bröts samtalen då och då för att deltagarna skulle kunna cirkulera och hitta nya samtalspartners. Vid slutet av dagen stod det klart att anteckningarna, tack vare den kollektiva intelligensen, hade fått struktur och växt till nya innovationer och idéer. Läs mer om World Cafés bakgrund här.

Rulla till toppen