Lanthandeln är bygdens hjärta

Lanthandeln

Motala

Många skulle nog hålla med om att lanthandeln på många vis är bygdens hjärta. Här sker en ständig genomströmning av lokalbor, livsmedel, information, paket, turister och varor, runt och runt.

I lanthandeln möter vi våra grannar, införskaffar vår fredagsmysmiddag, köper en glass en solig eftermiddag i maj, skvallrar med butikspersonalen, återvinner våra pantburkar, köper kvällstidningen, sätter upp lappar när katten har sprungit bort och fyndar den där lokalproducerade honungen som ska ges bort i present.

Ordet service är nära besläktat med ordet tjäna, och den lokala lanthandeln tjänar synnerligen många olika behov på landsbygden. Det är därför inte konstigt att lanthandeln blir en naturlig plats att inrätta en servicepunkt.

Vad är en servicepunkt?

Servicepunkterna fungerar som en dynamisk serviceinrättning på landsbygden, de utgör ett viktigt nav för sin ort och för den service som de kan komma att erbjuda för boende och besökare. De är också den naturliga mötesplatsen i en by/ort.

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden och den enskilde medborgaren vinner tid, sparar pengar och får en utökad service. Genom ett lägre behov av resor till centralorten minskar även miljöpåverkan, vägslitage och olyckor.

På en servicepunkt ska du kunna få hjälp med en eller flera av följande saker:
 • Enklare kommunal information och blanketter till kommunen
 • Caféhörna – mötesplats
 • Lån av dator, internet, kopiering, skanning och utskrifter
 • Anordning av minst tre aktiviteter per år
 • Trådlöst wi-fi
 • Turistinformation inklusive broschyrer
 •  Hemkörning av livsmedel och övriga varor
 • Tillsyn av återvinningsstation och anslagstavla

Genom projektet Service i samverkan har det inrättats en fysisk servicepunkt hos ICA-lanthandeln i Fornåsa i Motala kommun. Servicepunkten tillhandahåller lån av dator och trådlöst wifi, besöksnäringsinformation samt blanketter för ansökan av de vanligast förekommande kommunala servicetjänsterna. Politiker och tjänstemän ska också återkommande finnas på servicepunkten för att diskutera framtidsfrågor med de som bor och verkar i bygden och berätta om planerade förändringar. Tanken är att butiken skall bli en plats för att sprida och delge kommunal information till medborgarna på landsbygden.

Förhoppningsvis bidrar även inrättandet av en servicepunkt till att intäkter för lanthandeln ökar, vilket skapar bättre förutsättningar för att utveckla servicepunkten ytterligare och att bygden får ha kvar sitt hjärta även i framtiden.

Läs mer

Tips

 • Vid skapandet av en servicepunkt är ofta flera aktörer involverade, såsom den lokala lanthandlaren, kommunen, regionen, finansiärer och processledare. Därtill är lokalborna nyckeln till att servicepunkten blir kvar i bygden, genom att de nyttjar den. Att skapa en servicepunkt kräver ett långsiktigt perspektiv och uthålligt arbetssätt.
 • Bjud in till flera möten i ett tidigt skede, där ni som är drivande förankrar idén om servicepunkten hos alla berörda parter.
 • Ta fram underlag som kan stödja bildandet av en ny servicepunkt och som kan användas i dialogen med finansiärer. Även deltidsboende och turister är intressenter för servicepunkten, där deras behov också bör tas med i beräkningarna.

Detta har vi gjort

VAR? Fornåsa.

NÄR? Under projektet.

VEM? ICA-lanthandlaren i Fornåsa och processledare från HSSL.

VAD? Inrättandet av en servicepunkt i lanthandeln.

HUR? Genom samverkan mellan ovan nämnda parter och med finansiering från projektet.

VARFÖR? För att bredda lanthandelns funktioner samt möjliggöra för en bättre service för boende i Fornåsa.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Östergötland.

Fakta

Motala

Folkmängd (2019, SCB): 43 673.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): + 1 492.

Landareal (2019, SCB): 983,01 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 5,3 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 44,4.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 15,8 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 43,3 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 280.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 29,7 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 286 136 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 4 028.

Antal företag (SCB, 2018): 2 036.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 77,9 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 2 331 tkr.

Lanthandeln
Rulla till toppen