Så gjorde vi

Här får du en inblick i vad vi har arbetat med i de olika kommunerna under projektet.

Motalas bokbuss som blev rullande servicepunkt.

Den rullande servicepunkten

Motala

Det finns fysiska servicepunkter och digitala servicepunkter. Och så finns det mobila servicepunkter på hjul! Använd befintliga resurser! För att med begränsade medel kunna utveckla servicen på våra landsbygder, behöver vi många gånger tänka kreativt….

» Läs mer...

Nya sätt för lanthandlaren och kunderna att mötas

Motala

Runt om på Sveriges gles- och landsbygder växer det fram nya sätt för återförsäljare av livsmedel och konsumenter att mötas. Ett exempel på detta är de obemannade livsmedelsbutikerna. Ett annat sätt är leveranser av matkassar…

» Läs mer...
Bygdenätverket i Flens kommun

Bygdenätverket som förenar och utvecklar

Flen

Tillgången till service är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd på landsbygden. Samtidigt som såväl befolkningen som sysselsättningen har ökat på landsbygden i Sörmland som helhet, upplever flera byar och kommuner att servicen har förändrats…

» Läs mer...

Samverkan i en komplex värld

Skellefteå

Samverkan är ett begrepp som är på mångas läppar idag. Synonymer till begreppet är bland annat ”stämma överens” och ”sammansvärja sig”, vilket kan förstås som att olika parter kommer samman och ingår överenskommelser i syfte…

» Läs mer...

Lokalekonomisk analys breddade perspektivet

Ludvika

Hur vill vi utveckla vår bygd? Vad är service och vilken typ av service har vi behov av? Vilka resurser finns? Hur kan en samverkansform mellan bygderna och kommunen se ut, som skapar lokalt välstånd…

» Läs mer...

Vägen mot nya innovativa servicelösningar

Älvdalen

I samverkan med lokala utvecklingsgrupper, kommunbyarådet och Älvdalens kommun har vi arbetat för att öka möjligheterna för de som bor och verkar i kommunen att påverka den lokala och kommunala serviceplaneringen. Dessa processer har bland…

» Läs mer...

Servicepunkten som gav nytändning

Arvidsjaur

Arvidsjaur är en glesbygdskommun i norra Norrlands inland med en liten befolkning. Som flera andra kommuner i denna del av landet, så har så har Arvidsjaur begränsade ekonomiska och personella resurser. När projektet Service i…

» Läs mer...
Lokal service i Ljungby

Ett digitalt kliv för lokal service

Ljungby

Vad kan digitaliseringens möjligheter innebära för serviceutvecklingen i Sveriges gles- och landsbygder? Inom ramen för projektet Service i samverkan har vi utforskat möjligheterna att utveckla digitala servicepunkter, som ett sätt att ta tillvara teknikutvecklingens potential….

» Läs mer...
Lanthandeln

Lanthandeln är bygdens hjärta

Motala

Många skulle nog hålla med om att lanthandeln på många vis är bygdens hjärta. Här sker en ständig genomströmning av lokalbor, livsmedel, information, paket, turister och varor, runt och runt. I lanthandeln möter vi våra…

» Läs mer...
Samåkning till service i Vingåker

Samåkning till servicen

Vingåker

Varför samåka, kanske du som läser detta undrar. Det finns massor av goda skäl till samåkning! Sättet vi reser på genomgår just nu en stor förändring. Ny smart teknik och användandet av appar revolutionerar vårt…

» Läs mer...
Rulla till toppen