Om Servicebanken

Här finner du information om projektet Service i samverkan och Nationella servicenätverket.

Service i samverkan

Service i samverkan

Att service finns där vi bor är en förutsättning för god livskvalitet för invånarna och grundläggande för hållbart lokalt företagande. Hela Sverige ska leva har under lång tid bidragit till att servicen på landsbygden utvecklats….

» Läs mer...

Nationella servicenätverket

Ett mål inom det nationella projektet Service i samverkan är att skapa ett nationellt servicenätverk inom Hela Sverige ska leva. Nätverket ska samordnas av riksorganisationen och även efter projektet fortsätta att driva servicefrågan inom rörelsen…

» Läs mer...
Rulla till toppen