Perspektiv

Övergripande tankegångar som är relevanta för lokal samhällsutveckling

LUP

Första nivån – basen i en hållbar samhällsutveckling

Texten är från Första nivån – lokal demokrati, planering och finansiering för en hållbar samhällsutveckling. Ulla Herlitz & Hans Arén, 2016. Den kan läsas i Hela Sverige ska levas digitala bokhylla. De senaste decennierna har…

» Läs mer...

Tre av 75 är inte bra nog

Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva. Inom projektet Service i samverkan har diskussionerna om hur vi skapar landsbygdsutveckling, goda villkor i hela landet och möjligheter för service varit omfattande. Både i mängd och…

» Läs mer...

Strukturella hinder för landsbygden

Projektet Service i samverkan har haft ett fokus på kommersiell service. Men under resans gång har vi inte kunnat undgå att uppmärksamma vissa återkommande och strukturella utmaningar, vilka vi beskriver nedan. Alla delar måste fungera…

» Läs mer...
Rulla till toppen