Mötesmetoder

Mänskliga möten har varit centralt under hela projektet. Här får du våra bästa mötestips!

Rolfördelning i möten

Checklista för bra möten

Att tänka på innan, under och efter mötet! Ibland deltar vi i möten som känns meningsfulla och som resulterar i konkret förändring. Andra gånger har vi kanske suttit med i möten som vi upplevt inte…

» Läs mer...
Pratbubblor symboliserar dialog

Dialog

För att ett dialogmöte ska ge önskat resultat bör alla deltagare vara införstådda om vad dialogformen innebär. De flesta av oss är vana att tänka ensamma och debattera för våra åsikter och ståndpunkter. Debatten är…

» Läs mer...
Möten i grupp

Fyra nycklar till medskapande

För att få kunna genomföra möten som leder till samverkan och medskapande, behöver samtliga deltagare vara engagerade och beredda att tänka igenom sin roll i gruppen. Räkna inte med att alla av de nedanstående fyra…

» Läs mer...
Kraftfulla frågor - metod

Kraftfulla frågor

Givna svar och påståenden leder till snabba avslut av samtalet, utan att någon ny insikt lagts till. Kraftfulla frågor, som fokuserar på vad som är meningsfullt för deltagarna, är effektiva redskap för att skapa en…

» Läs mer...
Cirkeln - metod för grupparbete

Cirkeln

Att samlas i cirkel för samtal är en av de äldsta mötesformerna. En av fördelarna med cirkelprincipen är att den kan anpassas till olika grupper, frågeställningar och tidsomfång. Att samlas i cirkel är ett sätt…

» Läs mer...
World Café - arbete i grupp

World Café

World Café är en metod för samverkande dialog i små och stora grupper. Det är ett flexibelt format som kan användas bland annat vid kunskapsdelning, relationsbyggande, utforskande av frågeställningar och för att hitta nya lösningar….

» Läs mer...
Storytelling i grupp

Storytelling

Att lära av berättelser Att förmedla information genom berättande (storytelling) är ett av de äldsta sätten att dela kunskap. Berättelser presenterar utmaningar och insikter i ett sammanhang. Med hjälp av berättelsens inramning kan komplexa frågeställningar…

» Läs mer...
Rulla till toppen