Den rullande servicepunkten

Motalas bokbuss som blev rullande servicepunkt.

Motala

Det finns fysiska servicepunkter och digitala servicepunkter. Och så finns det mobila servicepunkter på hjul!

Använd befintliga resurser!

För att med begränsade medel kunna utveckla servicen på våra landsbygder, behöver vi många gånger tänka kreativt. En bra startpunkt är att utgå från redan befintliga inrättningar och utveckla dessa, så att de omfattar fler servicetjänster än tidigare. Lanthandlar, caféer och vandrarhem är exempel på inrättningar som i flera kommuner har utvecklats till servicepunkter för kommunmedborgarna. I Motala kom de på den smarta idén att inrätta en servicepunkt på biblioteksbussen.

Mobil servicepunkt

Den ambulerande biblioteksbussen har funnits ett bra tag och utgör en central samhällsinstitution på flera sätt. Bussen har stor betydelse för människorna i flera socio-ekonomiskt utsatta områden i kommunen, då den erbjuder en ingång till litteraturens värld och skapar en mötesplats för människor som annars inte skulle ha träffats. Eftersom bussen trafikerar kommunens alla hörn, genererar den även ett stort intresse för människorna i byarna på landsbygden och anses av många vara den enda servicen som finns kvar. De platser där bussen ska fungera som servicepunkt är knutpunkter där personer på landsbygden av olika anledningar samlas. I flera fall ligger de ihop med en affär eller annan kommersiell verksamhet och på redan befintliga sträckor som biblioteksbussen trafikerar. Kort och gott, kommunmedborgarna är måna om att den uppskattade biblioteksbussen ska få finnas kvar.

Projektet Service i samverkan har kunnat bidra till utvecklingen av bokbussen och verka för dess långsiktiga kvarvarande, genom inrättandet av en servicepunkt på bussen. Tillsammans med processledare från HSSL, har biblioteksbusspersonalen haft flera möten där det har diskuterats hur servicepunkten ska utformas, vilka mervärden den skapar och hur den ska installeras i bussen.

Digital samhällsservice

Genom servicepunkten ska besökare kunna använda dator med touchskärm, göra eftersökningar på internet, inhämta information, skanna dokument och göra kopior. På datorskärmens startsida finns snabblänkar till viktiga webbplatser, till exempel: Motala kommuns hemsida, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försäkringskassan och Motala & Vadstena tidning. Utöver detta, finns även tryckt material i form av blanketter och informationsbroschyrer från kommunen samt turistinformation. Med en rullande servicepunkt får kommunens politiker och tjänstemän dessutom en ny möjlig kommunikationsväg till de invånare som bor på landsbygden.

Hur kan vi använda vår kreativitet och fantasi för att förbättra servicen där vi bor? Vilka möjligheter kan ni se för nya, mobila servicelösningar i er bygd?

Läs mer

Tips

  • Servicepunkten på bokbussen utgör ett exempel på hur små justeringar och tillägg inom redan befintliga system kan skapa stora mervärden. Eftersom det finns begränsat med medel till serviceutveckling på landsbygder, är det därför klokt att alltid ha ögonen öppna för lösningar där små förändringar kan generera stora effekter.
  • Servicepunkter och servicelösningar kan inrättas lite varsomhelst och på många olika sätt, egentligen är det bara vår fantasi som sätter stopp. Funderar ni kring hur servicen kan förbättras i er bygd? Tänk över ett extra varv över vilken plats och lösning som skulle gynna er bygd bäst innan ni skrider till verket. Kanske ni skapar något helt nytt och unikt hos er som kan inspirera andra?

Detta har vi gjort

VAR? I hela kommunen.

NÄR? Servicelösningen har genomförts under projektets gång.

VEM? Personalen på biblioteksbussen och processledare från HSSL.

VAD? Inrättandet av en mobil servicepunkt på biblioteksbussen.

HUR? Genom samverkan mellan ovan nämnda parter.

VARFÖR? För att skapa mervärde för biblioteksbussen samt utforska kreativa lösningar för utvecklad service i kommunens landsbygdsområden.

VETA MER? Kontakta Hela Sveriges länsavdelning i Östergötland.

Fakta

Motala

Folkmängd (2019, SCB): 43 673.

Befolkningsförändring 2000–2019 (SCB): + 1 492.

Landareal (2019, SCB): 983,01 km2.

Andel bebyggd mark av kommunens yta (2015, SCB): 5,3 %.

Invånare per km2 (2019, SCB): 44,4.

Andel av befolkningen som bor utanför tätort (2018, SCB): 15,8 %.

Befolkningens medelålder (2019, SCB): 43,3 år.

Antal föreningar i kommunens föreningsregister: ca 280.

Andel av befolkningen (+16 år) som bor och arbetar i kommunen (2018, SCB): 29,7 %.

Medelårsinkomst (SCB, 2018): 286 136 kr.

Antal arbetsställen (platser där företag bedriver verksamhet) (SCB, 2019): 4 028.

Antal företag (SCB, 2018): 2 036.

Andel av befolkningen som har arbete (2018, SCB): 77,9 %.

Genomsnittlig köpeskilling permanentbostad (SCB, 2019): 2 331 tkr.

Motalas bokbuss som blev rullande servicepunkt.
Rulla till toppen