Typ

Landsbygdsråd.

Startades år

2016.

Form

Intresseorganisation kommunalt beslutad.

Syfte

Landsbygdskonferens ska ordnas vart annat år. Gruppen är beslutande när det gäller program och plats för konferensen samt har ansvaret för arrangemanget med stöd av landsbygdssamordnaren.

Vem samordnar

Kommunen/landsbygdsansvarig.

Mötesorter

Vem leder?

Kommunstyrelsens ordförande.

Vilka blir inbjudna?

Vid sammanträden kallas ordinarie utsedda representanter. Inbjudna gäster/experter inbjuds ofta att delta på sammanträden.

Rulla till toppen