Så gjorde vi

Här får du en inblick i vad vi har arbetat med i de olika kommunerna under projektet.

Teknik som utmanar avstånden

Storuman

I norra Norrlands inland finns Storuman. Kommunen är vidsträckt, till ytan en av Sveriges största, och glest befolkad. I Storuman är avstånden till service en utmaning som har sporrat nya sätt att tänka. Här finns…

» Läs mer...

Samverkan på riktigt

Storuman

I Storuman är den fysiska distansen mellan kommunens organisation och invånarna en utmaning. När projektet Service i samverkan startade, fanns det inte något påtagligt engagemang från byarna när det gällde arbetet med långsiktiga utvecklingsfrågor. Det…

» Läs mer...
Handlarn i Häradsbäck

Hjälp att ansöka om stöd

Älmhult

Landsbygdens lanthandlare är centrala för det lokala livet. Utöver livsmedelsförsäljningen är butiken ofta en samlingspunkt och en stöttepelare för bygdens tillgång till service och långsiktiga utveckling. Men som lanthandlare har du många gånger svårt att…

» Läs mer...

Världens bästa vardag

Norsjö

Norsjö kommun har de senaste åren, som så många orter i glesbygd, sett en utveckling som kantats av utmaningar. Antalet invånare har minskat, företagen har blivit färre, möjlighet till sysselsättning minskar, befolkningen åldras och ungdomar…

» Läs mer...
Vad är service

Vad är service? – och vem bestämmer det?

Norrköping

I Norrköpings kommun är befolkningsstatistiken positiv. Invånarantalet ökar både på landsbygden och i mindre tätorter. Nästan en tredjedel, varav många är barnfamiljer, har valt att leva utanför centralorten och hela 17 procent är egenföretagare på…

» Läs mer...
Rulla till toppen